Diëtiste

Hoe ga ik te werk?

Om te beginnen wil ik even enkele zaken op een rijtje zetten. Een dieet of diëten weerspiegelt niet een eetpatroon dat je tijdelijk aanhoudt. De bedoeling is dat je een levensstijl aanneemt door je anders te gaan gedragen, anders te gaan eten.

Ik werk aan de hand van de fasen van gedragsverandering of het ‘Stages of Change model’ (van Prochaska en DiClemente). De effectiviteit hiervan is positief bewezen en zorgt ervoor dat de kans op positieve gedragsverandering voor personen aanzienlijk vergroot op lange termijn.

“Iedereen weet ongeveer wat men mag eten en wat men beter kan beperken, maar waarom doen we het niet altijd op de juiste manier?”
De psychologische kant achter waarom je bepaalde dingen eet komt bij mij ook aanbod. Ik toon aan wat mogelijks de oorzaak kan zijn van dit gedrag en hoe je in de toekomst bewustere keuzes kan maken betreffende voeding en beweging.

Eerst maak ik kennis met u en luister ik naar uw verhaal. Ik bevraag o.a. uw voedings- en beweegpatroon en maak daaruit een analyse. Samen lossen we de mogelijke barrières op die ervoor hebben gezorgd dat diëten uit het verleden niet hebben geleid tot het gewenste resultaat. Ik situeer waar u zich bevindt in de fasen van gedragsverandering en hoe ik u het best kan begeleiden naar gedragsverandering toe. Vervolgens leg ik een algemeen dagschema uit en pas ik deze naar uw vooropgestelde doelen aan. We werken in stappen waarvan u de grootte beslist. Bij elke consultatie neem ik een lichaamsanalyse af (dit houdt in: gewicht, vet-, water- en spierpercentage.) Eveneens bespreken we samen wat goed en minder goed lukte bij elke opvolgconsultatie. U krijgt telkens volgende items mee: tips, recepten, productenlijsten, materiaal om uw evolutie in kaart te brengen, … Indien u een supermarktanalyse wenst ga ik met u naar de supermarkt om producten aan te raden en/of met elkaar te vergelijken. Ik toon aan hoe u zelfstandig etiketten kan leren begrijpen.

Wie kan ik helpen?

Als diëtiste ben ik opgeleid om u professioneel voedingsadvies te geven met wetenschappelijke onderbouwing. Met volgende onderwerpen kan u dan ook bij mij terecht.

Soorten afspraken

Wens je voedingsadvies van onze expert?