Logopedie

Wat is logopedie?

Is de behandeling van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, articulatie, stem en slikken als ook leerstoornissen.

In een eerste verkennend gesprek trachten wij om uw hulpvraag en uw verwachtingen helder krijgen.
Op basis van dit gesprek wordt er bepaald welke onderzoeken er dienen te gebeuren. Na deze onderzoeken maken wij een uitgebreid verslag op. Tijdens een adviesgesprek bespreken we dit verslag en gaan we na of begeleiding aangewezen is en op welke manier.

Terugbetaling en voorwaarden zijn afhankelijk van uw hulpvraag en de mutualiteit waarvan u lid bent. Wij informeren u graag hierover tijdens het verkennend gesprek.

Met welke klachten kan ik terecht bij een logopedist?

Kinderen en jongeren

  • Leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie)
  • Vertraagde spraak- en taalontwikkeling
  • Afwijkende mondgewoonten (oro-myo functionele therapie)

Bijkomend kunnen kinderen en jongeren bij ons ook terecht voor:

  • Studie-en huiswerkbegeleiding
  • Leren typen volgens de 2Hands4kids methode
  • Ademhaling- en ontspanningsoefeningen voor stress gerelateerde klachten (methode van Dixhoorn)

Volwassenen

  • Afasie
  • Dysarthrie
  • Verbale apraxie
  • Ademhalings-en ontspanningsoefeningen voor stressgerelateerde klachten (methode van Dixhoorn)

Voor volwassenen is therapie aan huis mogelijk mits een kilometervergoeding.

Een behandeling door een van onze experts?