Psychologie

Met welke klachten kan ik terecht?

Als ervaren en erkend psycholoog bied ik aan volwassenen ondersteuning en coaching rond diverse problemen of vragen, zoals: 

 • Stress en burn-out
 • Rouw, verlieservaring, verwerkingsproblematiek
 • Emotionele problemen (angsten, depressieve klachten, neerslachtigheid,…)
 • Identiteits- en sociale problemen (onzekerheid, perfectionisme, laag zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, beperkte sociale vaardigheden, communicatieproblemen, faalangst, pesterijen,…)
 • Relatie- en gezinsproblemen (gezin, ouderschap, echtscheiding,…)
 • Psychosomatische klachten

Voor volgende zaken verwijs ik door: 

 • Zware verslavingsproblematieken
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Psychotische stoornissen
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autismespectrum,…)

Begeleiding stress & burn-out

Verloop en doel van de begeleiding

Tijdens de begeleiding worden de klachten en hulpvraag verder verkend. Ook bredere levensdomeinen, persoonlijkheidsaspecten, (denk)patronen … komen aan bod. Ik ga te werk via de inzichten van de cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie. De begeleidingen zijn gericht op de vermindering van stressklachten en het verkrijgen van meer energie, werkplezier en bevlogenheid.

Een overzicht van de belangrijkste fasen en doelen van de begeleiding: 

Herstelfase

 • Inzicht krijgen in eigen stressbronnen en energiegevers 
 • Vermindering van klachten
 • Herstel van energie

Probleemoplossende fase

 • Leren herkennen van en omgaan met stressverhogende gedachten (denkpatronen). Leren op een positieve en oplossingsgerichte manier te denken.
 • Versterken van competenties:
  • Zelfvertrouwen
  • Assertiviteit, grenzen stellen, neen zeggen
  • Perfectionisme leren relativeren met behoud van gedrevenheid
  • Omgaan met conflicten
  • Je werk anders organiseren (plannen en prioriteiten stellen)
  • Delegeren
  • Leren hulp vragen
  • Feedback geven
  • Omgaan met verandering
 • Zicht krijgen op stressverhogende omgevingsfactoren en opstellen plan van aanpak
 • Herontdekken van talenten en waarden, terugvinden van motivatie voor werk
 • Persoonlijke en professionele groei door het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Re-integratiefase

 • Re-integratie voorbereiden en toepassen in de praktijk
 • Voorkomen van terugval na herstel (hervalpreventie)

Praktisch

Doelgroep

Volwassen (+18 jaar)
 

Terugbetaling

Mogelijkheid tot terugbetaling is afhankelijk van de mutualiteit.
Hier vind je een overzicht:
http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm#overzicht

Een gesprek met onze psychologe?